فرش ماشینی

فرش ماشینی مقاله ای که پیش رو دارید و قصد خواندن آن را دارید یکی از جامع ترین مقالات درباره فرش ماشینی است این مطالب برگرفته از تجربه ۲۵ ساله در این مورد می باشد و همچنین برگزیده از کتاب‌های متعددی که در این باره مطالعه شده تا بتوانیم…

فرش ماشینی ۲۴ متری

فرش ماشینی ۲۴ متری فرش ماشینی ۲۴ متری معمولاً با هر دستگاه بافندگی قابل بافت نیست. شرکت های فرش ماشینی که دستگاه های پیشرفته تری دارند، دستگاه آنها توان بافت فرش ماشینی با عرض ۴ متر را دارد می توانند فرش ماشینی ابعاد بزرگ و یا فرش ماشینی…